Φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αναχώρηση προς το Μέτωπο
Φωτογραφία: Μοτοσικλετιστές

Φωτογραφία: Ο συνταγματάρχης Κων. Δαβάκης
Φωτογραφία: Ο Ιωάννης Μεταξάς
Φωτογραφία: Οι Γεμανοί στην Ελλάδα
Φωτογραφία: Φωτογραφίες από το 1940
Φωτογραφία: Δημοσιεύματα εφημερίδων του 1940
Φωτογραφία: Χορός στρατιωτών γύρω από πυροβόλο
Φωτογραφία: Τι έγραφε ο Τύπος του 1940
Φωτογραφία: Πρωτοσέλιδο της 28ης Οκτ. του 1940
Φωτογραφία: Επίθεση  φωνάζοντας "Α έ ρ α! "
Φωτογραφία: Γυναίκες Ηπειρώτισσες
Φωτογραφία: Επιστρατευμενοι για το Μέτωπο
Φωτογραφία: Εικόνα πολέμου
Φωτογραφία: Ξεδιψώντας μετά τη μάχη
Φωτογραφία: Με την ευλογία του παπά για τη μάχη
Φωτογραφία: Σαλπιγκτής του Μετώπου
Φωτογραφία: Μεταφέροντας πολεμοφόδια
Φωτογραφία: Ο Μουσολίνι
Φωτογραφία: Επιστροφή από το Μέτωπο
Φωτογραφία: Φόρτωση πυροβόλων για το Μέτωπο
Φωτογραφία: Στρατιώτες οδεύοντας για το Μέτωπο