Όποιος επιθυμεί να φιλοξενηθούν τα έργα του στις σελίδες μας, παρακαλούμε να μας σταλούν είτε ψηφιοποιημένα με  e-mail στην ηλεκτρονική μας; διεύθυνση, είτε σε κλασσική μορφή φωτογραφίας  με το συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα τους γνωρίσουμε, μόλις λάβουμε σχετικό μήνυμα τους.

                                    Πληροφορίες : WebMaster

 

 

                                                                                                                                                   
Βασίλης Μπούσιος, Δάσκαλος © 1999