Ανάλυση οθόνης 1024x768 pixels. 
Οι σελίδες σχεδιάστηκαν και εγκαταστάθηκαν από τον Βασίλη Μπούσιο
Copyright © 1999 e-Πύλη Εκπαίδευσης